logo

High Performance Concrete Protection and Professional Waterproofing

Italy ArabicUnitag Bulgaria Frenchfr-FR Portuguspt-PT German NorsknynorskNorway SvenskaSE English (UK)  Подготовка:


Преди употреба опаковката да се обърне и поне 15 сек. добре да се разклати. Навлажнете обработваната повърхност равномерно и върху цялата повърхност със обикновена помпа за ниско налягане, валяк,четка или гъба. За да се избегне образуването на локви веднага разнесете при евентуално разливане. Нанасят се минимум 2 слоя с Control®Innerseal на мокра, леко мокра или почти суха основа.  Времето между 2-те нанасяния трябва да е около 30 мин. При повърхности, които попиват голямо количество се препоръчва да се нанасят минимум 3 слоя.  Ако Controll®Innerseal  се използва за вътрешно нанасяне ( 2-3 слоя) трябва след 14 дни третираната повърхност  да се провери за влажни петна. При наличие трябва да се нанесат още 1- 2 слоя , да се изчака 7 дни и пак да се провери .


Обработка на повърхности: Много сухи или порьозни повърхности трябва предварително да се навлажнят. Основата трябва да е хидрофилна, здрава, издръжлива  и чиста от частици, прах, масла, мазнини, бои, налепи, гумени трохи и всякакви други предизвикващи разпадане субстанции. Пукнатини и открити фуги по–големи от 2 мм трябва да се затворят с обичайни строителни разтвори преди третиране с Controll®Innerseal. Изсъхването и респективно втърдяването започва непосредствено след 1–то нанасяне. Внимателно стъпване върху повърхността е възможно след около 30 мин. при нормална температура и влажност на въздуха в помещението. След около 14 дни може да се нанесе боя или облицовка.


Работни инструменти/ Почистване:  Всички уреди за работа като помпа за ниско налягане, четка, гума за под,баданарка, валяк или мече трябва веднага след употреба  да се измият.


Температура за обработка: 5°С – 40°C. Обработка при директна слънчева светлина и нагряти повърхности трябва да се избягват. След третирането с Controll®Innerseal   трябва следващите 24 часа температурата да не пада под 5 С.


Разходна норма: Около 0,25 – 0,5 л/м2 ( или 2 - 4 м2 с 1 литър от продукта) при 2-кратно третиране за импрегнация. Разходната норма варира според способността на попиване и порьозитета на основата. При  саниране за премахване на влага са нужни между 0,3 – 0,8 л. ,а в екстремни случай до 1,2 л.


Вид на опаковката: Пластмасова опаковка  (туба за еднократна употреба) 2,5 литра / 20литра / 1000литра.


Складиране: Да се складира в оригиналната опаковка, затворено и без да се смесва. Controll®Innerseal  практически няма срок на годност, но преди всяка нова употреба трябва добре да се разклаща. Препоръчва се да се складира в помещения без минусови температури. Ако все пак Controll®Innerseal   е замръзнал го оставете на се размръзне при стайна температура и после добре го раклатете.


Мерки за сигурност: При работа с Controll®Innerseal   трябва да се носи леко предпазно облекло, ръкавици и предпазни очила. Controll®Innerseal е алкален концентрат ( рН 11,4). Близкостоящи повърхности и материали като стъкло, алуминий, фаянс и т.н. трябва  да се покрият. При неволен контакт с Controll®Innerseal трябва да се изплакне с много вода.


Отпадъци/ Безопасност/ Екология: Информация за безопасност, траспортиране, складирането и работа с Controll®Innerseal  както и указания за екологичност и извозване  на отпадъците могат да се проверят в актуалната  ЕО-листа за безопасност.


Други: Тази информация се базира на данни от производителя и съвременната наука. Данните не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават никакви конкретни договорно-правни взаимотношения.Правилното  и успешно използване на нашите продукти не подлежи на контрол от наша страна.Една гаранция за качеството на нашите продукти може да произтича само  в рамките на общите търговски условия.Съблюдавайте моля техническите данни  и данните за безопасност (ще ги намерите в Download сектора).

Komsol Innerseal products have been approved worldwide for their ability to extend the lifetime of concrete up to 3 times.