logo

High Performance Concrete Protection and Professional Waterproofing

Italy ArabicUnitag Bulgaria Frenchfr-FR Portuguspt-PT German NorsknynorskNorway SvenskaSE English (UK)  

 

 


Кои са основните причини правещи  използването на  Controll продуктите толкова важно и съществено:

1.Икономични:
Нашите продукти могат да се полагат върху конструкцията както външно така и вътрешно. Алтернативата е външно разкопаване на основите,което е изключително трудоемко коства много пари и време.Лесното,ефективно и дълготрайно полагане на продуктите ги прави едни от най-оптималните на пазара.

2.Лесно и ефективно нанасяне
Повърхностите могат да се третират въпреки,че са влажни и мокри към момента на операцията (това реално е и причина за третирането).Нанасянето на продуктите е лесно и не се изискват специални инструменти.

3.Издръжливост
Третирането на бетона с нашите продукти е еднократен процес и способства за постоянната му  защита.

4.Екологичност
Нашите продукти са екологични и могат да се използват без проблем навсякъде - както на открито,така и във вътрешни помещения.
Не съдържат отровни и леснозапалими вещества.Те са без мирис, безцветни и без химически разтворители.

5.Стабилизиращо
Нашите продукти съкращават многократно (до 2 часа) втвърдяването на бетона, действат стабилизиращо ,уплътняващо и създават бариера срещу проникване на прах в бетона.Освен способносстта да подобряват качеството на самия  бетон, те подобряват и удължават издръжливостта на покритието с боя.

6.Уплътняващо
Проникването на влага (капилярност) е проблем ,с който се сблъскват мнозина във връзка с ляти тераси и основи. Controll®Innerseal премахва този проблем ефективно,
като освен това противодейства на образуването на гъбички,плесен,алги и др.
Предотвратява и увреждания на армировката от ръжда .

7.Въздухопропускливост
Нашите продукти дават възможност на бетона да диша и влагата да се изпарява, и въпреки това продукта предотвратява проникването на вода, мазнини, масла, киселини и други разяждащи вещества.Въпреки че дифузията (пропускането на въдух ) е от жизнено значение за цялостното съхраняване на качеството на бетона , за съжаление много продукти продавани на пазара  не притежават тази характеристика.

8.Препятства проникването на вода /влага
Проникването на вода за бетона е един от най-голямите проблеми.Водата транспортира разяждащи вещества, като хлор и киселини в бетона, и отмива ценни вещества, като калция (бетоновото лепило) от бетона.Водата освен това ускорява ръждясването на армировката и повреди от замръзване.Нашите продукти запълват порите на бетона , блокират навлизането на вода и предотвратяват възникването на този проблем.9.Предотвратява ръждясването и карбонизирането на армировката
Въглероден диоксид (Co2) от въздуха прониква в бетона, реагира с водата и разлага бетона.При този процес на карбонизиране се намалява драстично pH-стойността на бетона.Здравия бетон има  pH-13.Когато pH-то падне под 9,2 се създават необходимите предпоставки за ръждясване на армировката,което следва да се предотврати.Армировката се подува и предизвиква образуването на пукнатини.Едновременно с това армировката ръждясва, поради притока на въздух и влага.Подходящи условия са относителна влажност от 65%, които създават добри условия за елекрoпроводимост вътре в бетона.Най –бърза корозия настъпва при влажност на въздуха от 95%.Когато желязото ръждяса, образувалите се  продукти на ръждата  са 9-пъти по-голями от първоначалното желязо.При този процес на разширяване се появяват голями сили в сравнение с еластичността на бетона.В  ранната фаза се образуват цепнатини и малки пукнатини , често пъти с избиване на ръждиви продукти с кафяв цвят , които се появяват на повърхността.Това става когато диапазона на еластичност на бетона e прехвърлена и нарастването на обема е станало твърде голямо.Резултатът е намалено сечение на армировката, това се отнася и за вертикалните армировки и за армировката на носещите трегери - носещата способност силно намалява.
Controll®Innerseal предотвратява както карбонизирането,така и проникването на вода.

10.Предотвратява проникването на хлорни съединения
Хлорните съединения в бетона се появяват или директно от бетоновата смес или от околната среда в процеса на експлоатация.Те идват от дъното на морето или от други източници на соли.Калциевия хлорид (CaCl2) беше преди нормалнa добавка за по-бързо втвърдяване на бетона при ниски температури.За някои по-стари конструкции покрай морето може за забъркване на бетона да е използвана морска вода съдържаща вредни хлориди.При нормални условия съдържанието на хлориди не би трябвало да надхвърля 0,4% от теглото на цимента ,за да се ограничи до минимум увреждането на желязото.Хлорни съединения има в голямо количество в околната среда (например използването на сол,солни разтвори или луга за отстраняването на леда по улиците).Течността  прониква бързо чрез порите на бетона и  разрушава  базисната  маса около арматурното желязо. Controll®Innerseal предотвратява проникването на такива течности.

11.Предотвратява повреди от замръзване
Замръзването предизвиква отчупване на части от бетона и разграждане на  повърхностният му слой.Когато водата замръзне тя се разширява с около 9% в порите и джобовете на бетона и силите, които възникват са по-големи отколкото може да понесе бетона.Този „стрес „ за бетона нараства  още повече когато изсъхва и после пак замръзва и пак съхне и.т.н.Ако при този процес проникне и сол,необходимия обем се удвоява.Резултата са нови отчупвания ,  ново разграждане на повърхносста и пукнатини. .Controll®Innerseal уплътнява порите и джобовете в бетона и блокира проникването на вода.В този случай ледът може само да обвие бетона като кожа, но не може да проникне в него.Така се предотвратяват повреди на бетона.

12.Предотвратява образуването на пукнатини
Малките пукнатини в бетона са особенно силно изложени на механични и химични въздействия.Нашите продукти действат ефективно при пукнатини до 2мм.По-големи пукнатини се  почистват,после се  замазват и след това могат ефективно да се обработват с  Controll®Innerseal или Controll®Topseal.13.Предотвратява проникването на солена вода
Нашите продукти ограничават проникването на морската вода и отмиването на бетона  в морските области.Действат ефрективно,чрез блокиране на порите.

14.Предотвратява алкални проблеми в бетона
Основите са комбинация от различни елемента като напр.водород,литий, натрий,калий,рубидий и цезий.Тази субстанция реагира много бързо с други химически елементи,като най-активни са калия и натрия.И двата елемента се намират в земната кора (натрий 2,5% - калий 2,6%),но тъй като се намират  винаги свързани с други елементи те са трудно откриваеми.Никое от посочените вещества не може да остане  чисто на въздуха и влагата.
Основите са водоразтворими , обикновено нестабилни и образуват соли.Ако бетонът е в пряк допир със земята е много важно да се знае връзката между влагата и основите,защото това обославя и проблемите при боядисването и поставянето на подови покрития, а именно появата на миризми,бяли петна и др.Проблемът с основите е първо проблем с влажността.Това състояние се явява при всеки бетон , но не се появява без влага.Когато бетона е в директно съприкосновение с почвата или изложен на голяма влага и няма достатъчна вентилация за постоянното съхнене на бетона ,
влагата навлиза в бетона посредством капилярната система.По своя път влагата разтваря основите, и ги транспортира на повърхността.Това се нарича избиване на соли и откъртване.Въпреки,че нивото на влагата и съдържанието  на основи  варират винаги ще има достатъчно влага в земята и въздуха, за да реагират основите.Доказано е,че дори  когато бетона е сух  при неговото боядисване  или при полагане на покритие под повърхността му се образува влага.Тази влага се показва като издувания,
откъртвания или дирички.

15.Предотвратява повреди от киселинни дъждове
Замърсяванията по въздуха са най-сериозната причина за отслабване на бетона.Серният двуокис от въздуха се разтваря от дъждовната вода и образува сярна киселина.Сярната киселина от своя страна реагира с варовика в бетона и образува калциев сулфат,който образува дебела кора върху повърхността на бетона.Под тази кора калциевия сулфат кристализира ,разтваря бетона , причинява отчупвания и умора(депресии). Controll®Innerseal запълва порите и джобовете в бетона и така предотвратява проникването на киселинни утайки в него.

16.Подобрява резултата от боядисването
Съществуват много причини за получаване на лоши резултати при  боядисване на бетона:
най-често срещаната е  поява на вода/влага непосредствено преди – по време – или след полагане на боята.Възможно е да има влага вътре в бетона ,въпреки че външно изглежда сух.
повърхността е мека и ронлива – това прави повърхността  лоша основа за всякаква боя.
лоша предварителна подготовка – следи от масла,замърсявания от трафика,остатъци от предишни бои,соли или влага
прекалено гладка основа,която препятства доброто сцепление на боята
Нашия опит показва,че основните проблеми произтичат от влагата съдържаща се вътре в бетона.Тя не само изкарва  основни съединения и варовик на повърхността на бетона и прави реакция срещу сцеплението на боята,но причинява пукнатини,
подувания и отслоявания.
Блажните и акрилните бои не са предназначени да проникват и уплътняват бетона,каквото качество има Controll®Innerseal.
Най-добър резултат  от боядисването се получава,ако то е финален процес след нанасяне на Controll®Innerseal.Този продукт е великолепна основа за всички видове повърхностна обработка.Controll®Innerseal    може да се използва за всякакви видове бетон,плътни и кухи тухли,пенобетон и груби- или финопорести естествени варовици и пясъчници. Спектърът на възможностите за приложение е много голям. Тук ще намерите някои примери,  при които Controll®Innerseal  е успешно използван:

 

 • Мазета ( стени + подове) -  саниране на влагата  респ. защита при ново и старо строителство;
 • Външни стълби от всякакъв необработен камък и бетон;
 • Тераси (от бетон, камък или каменни плочи);
 • Балкони;
 • Фундаменти;
 • Комини от бетон,
 • Хидротехнически съоръжения - язовирни стени,мостове,тунели и др.;
 • Щампован бетон и саморазливащи се настилки  - възпрепятства образуването на цепнатини и съкращава драстично (до 2-3 часа) времето на съхнене;
 • Бани, душове и влажни помещения – икономично и много стабилно импрегниране;
 • Подове на гаражи ( преди да бъдат лакирани, боядисани, облицовани );
 • Плувни басейни от бетон (преди да бъдат лакирани, боядисани, облицовани );
 • Бетонни вани (за мазета или подземни гаражи при изолация на подземни води);
 • Плоски покриви (при саниране или ново строителство да се запечата с Controll®Topseal)
 • Тухлена или каменна зидария – създава хоризонтална бариера срещу влагата,отстранява влагата иобразуването на плесени;
 • Импрегниране на готови бетонни елементи
 • Басейни  за вода и водни резервоари
 • Съкращава драстично (до 2-3 часа  изляти от бетон елементи – основи,стени,фундаменти....не е необходимо поливане на хоризонтални плочи за предпазване от напукване.

 

 

  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  РАЗЛИЧНИ  ПРОЕКТИ

Третиране  мазето на нова сграда

Изискването на собственика беше изграждането на пропускащи въздух монолитни стени на мазето и подземния гараж от водоустойчив (WU) бетон , като отхвърли използването на битумна изолация , както и  използването на паронепропускливи изолационни материали.Влизащите в допир със земята бетонови повърхности бяха обработени цялостно отвътре и отвън с Controll®Innerseal .Външните стени бяха обработени 3 пъти през 30 минути, а вътрешните - 2 пъти през 30 минути непосредствено след сваляне  на кофража ,т.е един ден след отливането.По този начин при „млад бетон” се постига водонепропусклива ,но пропускаща въздух сграда. Бетонът беше трайно защитен срещу навлизането на вода и киселини.Чрез кристалната структура на Controll® Innerseal  армировката бе трайно защитена срещу корозия  и преждевременно карбонизиране. 1-2 дни след третирането се направи обратния насип, а във вътрешната част след около 14 дни се направи варовоциментна замазка.По-късно се нанесе пропускаща въздух силикатна боя.

 

             

 

 

Вътрешна хидроизолация на мазе  с тухлена зидария срещу  напор на вода

Външната стена на мазе на еднофамилна къща,изградена от силикатни тухли и в допир със земя ,беше силно повредена от влагата вследствие на  вода под напор. След като беше отстранена вътрешната изолация от стереопор от стената се направи  хоризонтална блокада с Controll® Innerseal,както и цялостна вертикална изолация от вътре.След изсъхване на стените мазето отново можеше да се ползва като жилищна площ.Така се направи една икономическо изгодно саниране без да се налага изкоп при основите. 

 

           

 

Саниране на подземен гараж

Бетона на 25 годишен подземен гараж беше силно повреден от солени подземни води (NaCl). Kорозионни повреди по стените  бяха налице на височина около 1,2 м  и в цялостния бетонов обсег.Състоянието на бетона бе оценено, като влагоемък до силно поглъщащ ( w–стойност > 3,0 –показател за капилярния поток).Силно напредналата  карбонизация (40мм) вече водеше до корозионни счупвания по арматурата на носещите стени и бетонови подпори. Чрез 5-кратна апликация на Controll® Innerseal бе изкарана дълбоко намиращата се вредна сол от бетона (получи се гелкристална реакция  към кондензационната повърхност). Бетона стана трайно  водонепропусклив и защитен срещу бъдещи навлизания на соли и др. Така се извърши хлоридно саниране срещу солите в бетона с едновременна, трайна защита на арматурата и респективно наново направената замазка , която подмени увредения бетон. 

 

             

 

Третиране на ферментационен резервоар за остатъчен фураж  (основна част на биологична газова инсталация)

В този ферментационен резервоар беше третиран бетона с Controll® Innerseal   Този резервоар беше изграден от бетонни панели с вътрешни стени от 580 кв.м.Тези стени трябваше да бъдат защитени от въздействието на  киселини и газове (вкл. метан) и същевременно да се   импрегнират и  уплътнят със защитен филм срещу изтичането на всевъзможни газове. Освен всичко това бетонът трябваше да се  защити срещу корозия.Този специален начин на строителство отдавна е доказал предимствата си пред традиционното изливане на бетона на място -  изгражда се много по-бързо и  съответно е много по-икономичен, тъй като не са необходими голями кофражи. Бетоновите панели бяха напръскани  4 пъти последователно през 30 минути от вътрешната страна  и в горната част на бетоновия резервоар  с  Controll® Innerseal.   Особено внимание бе обърнато на спазването на разходната норма на Controll® Innerseal-а  и скоростта на апликация. Времето за импрегнация с Innerseal беше  4 x 15 минути.Особенно подходящо тук беше ползването на Controll® Innerseal във връзка с остатъчната влага в пълнежният бетон налят около ден по-рано. Нямаше образуване на вреден  кондензат между отделните слове на апликация.Образуваха се непропускащи газ и течности препокривания и връзки в областта на вратата  или състоящата се от три части глава на бетонните панели.Третирането с Controll® Innerseal няма мирис и е без химически разтворители , което изключва трайно увреждане на важните за системата култури бактерии.Топлопроводимостта на бетонните стени се намалява допълнително  чрез горе описания  работен процес,като средната температурна разлика от около 6,2 градуса при 10 градуса отвън.Това е предимство за собственика на инсталацията - по-ниски първоначални енергийни разходи  за основното необходимо количество топлина.Пускането в действие на ферментационния резервоар се осъществи около 10 дена след импрегнацията.
Бетоновият резервоар получи от  нас  10-годишна  гаранция.

 

             

 

Mерки за хидроизолация  при изграждането на нов железопътен тунел

Тунелната конструкция се състои от две паралелни пилотни стени изградени от колони  от изливен монолитен бетон с диаметър около 88см и покритие отгоре от армиран бетон ( c = 10-13 см).Тъй като в южната част на пилотната стена се появи променящо се водно натоварване беше необходимо допълнително изолиране на пилотните стени.Между  колоните и в долните зони имаше излаз на вода,а малко след като бе изграден тунела и отмивания на почва, в допир със задната страна на стената.Опити за изолация и уплътняване с епоксидна и полиуретанова смола не дадоха резултат.За първоначално уплътняване с  Controll® Innerseal при граничните повърхности  между отделните колони се положи клинообразно бързо втвърдяващ се нехидрофобен циментов разтвор . Този минерален пълнеж имаше задачата да запълни частично дълбоките пукнатини и фуги ( някои до 45 мм дълбочина )  и да минимизира навлизането на вода.По същия начин се подходи и при граничните повърхности между пилотните стени и бетоновия под.Накрая се аплицира на 3 пъти Controll® Innerseal  чрез пръскане. След 28 дни беше видно от белите кристализационни отлагания по бетона и строителния разтвор ,че беше настъпило окончателното подсушаване.
Силикатното уплътняване бе извършено успешно с Controll® Innerseal  и така се постигна икономична хидроизолация.

 

             

 

Третиране на под с безшевно покритие

Прясно положения под с безшевно покритие бе третиран с Controll® Innerseal чрез напръскване.Необходимото време за втвърдяване бе съкратено с около 50%.След 30 минути по пода можеше да се стъпва (20ºC и 65% относителна влажност на въздуха).
Всякакви пукнатини вследствие свиване бяха избегнати. Направен тест с водно натоварване показа, че намокрянето с вода около 1 час след третиране на пода с Controll® Innerseal не нарушава вече качеството на повърхността. Високоефективната защита на плътната гелструктура отблъсква водата, противодейства срещу твърде ранна дехидрация (образуване на пукнатини), предпазва от отлюспване по повърхността ,а впоследствие и от поемане на вода (напр.дъждовна).
Така времето за строителство бе съкратено чрез бързото узряване на подовото покритие ,с допълнителната полза че подът е водонепропусклив.

 

             

 

Саниране на мазе от тухлена зидария срещу влага – третиране на повърхността и хоризонтална блокада

В този пример става дума за мазе построено 1930 година.Първоначално отстранихме боята и третирахме мазето 3 пъти  с Controll® Innerseal в рамките на 28 дни. След още 14 дни мазето беше сухо и бе измазано с пропускаща въздух силикатно-циментова мазилка.
Като втори етап последващо беше изградена хоризонтална бариера срещу покачваща се влага. Много често в стари къщи липсва фундаментна плоча и влагата необеспокоявано  се покачва по тухлената зидария.Чрез напълване на отворите с Controll® Innerseal  се създаде надеждна бариера .

 

               

 

Третиране на фасади

В този пример се вижда импрегнирането на фасади с Controll®Topseal. След операцията дъждовната вода вече не може да проникне  в камъка и фасадата  остава трайно суха и защитена.

 

            

 

Термографски изпитания върху силикатна фасада след третиране с Controll®Topseal

Фасадата на еднофамилна къща бе почистена с песъкоструйна машина под високо налягане и след пълното изсушаване бе третирана 1 път с Controll® Topseal.Беше направено термографско  изследване преди (март 2009) и след (март 2010)  третирането и се установи,че  разходите за отопление и ел.енергия  са намаляли  средно  с  51%.

 

             

 

Саниране на покриви

Глинени керемиди  с повърхностна ерозия (водопропускливи и ронещи се) бяха 2-пъти импрегнирани с Controll®Topseal. Първоначално двата покрива изглеждаха , както задния. Една седмица след третирането се вижда разликата.Не беше необходимо да се пренарежда покрива.Чрез третирането с Controll®Topseal беше възстановена водонепропускливостта на керемидите и отстранено замърсяването по тях.Тъй като Controll®Topseal запълва трайно пукнатини до 2 мм се наложи подмяната само на няколко дефектни керемиди.Посредством  третирането с Controll®Topseal се постигна икономично качествено нов покрив - и физико-механично и оптически. Разходи – при ново препокриване на покрива – 130 евро/м² , при саниране с Controll®Topseal – 25,00 евро/м²  или съотношение  5 : 1.

 

             

 

 

Импрегниране на зидарии и подови покрития

Тези стени и плочи бяха третирани веднъж с Controll®Topseal и са импрегнирани срещу вода и замърсяване.

 

             

 

Примери преди и след третиране

Тук  може да видите  няколко примера и сравнителни проби на материали преди и след третиране с Controll® Innerseal  или Controll®Topseal.

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komsol Innerseal products have been approved worldwide for their ability to extend the lifetime of concrete up to 3 times.